Kodžić kožne jakne

Prodavnica

Podaci o trgovcu

PODACI O RUKOVAOCU

Naziv: Kodžić Fashion d.o.o.;
Sedište: Kneza Miloša 9, 11000 Beograd;
Matični broj: 21030104;
Poreski identifikacioni broj: 108590484;
Mejl: studio@kodzic.rs;
Telefon: +381 11 3821581;
Telefon: +381 63 233131;
Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Filip Kodžić;
Kontakt: kodzicfil@gmail.com